YASAL KURALLAR VE KVKK

YASAL KURALLAR VE KVKK

 

İNC PETROL  ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Aşağıda kişisel verilerinizin İnc Petrol  Anonim Şirketi (“SARIKOVAN”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 

 

 1. a) Veri Sorumlusu Hakkında 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında İnc A.Ş  tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında inc petrol a.ş veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

 

 1. b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: İnc A.Ş ya da İnc A.Ş  iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 1. c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 

 

Kişisel verileriniz, İnc A.Ş  ve iştirakleriyle, İnc A.Ş  hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: İnc A.Ş  ya da İnc A.Ş  iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, İnc A.Ş  ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Altıparmak Gıda’nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

 1. d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
 2.  

İnc A.Ş  faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, İnc A.Ş  temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 

 1. e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
 2.  

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 

 

 • 100 TL ÜZERİ ÜCRETSİZ KARGO
 • 7/24 Müşteri Hizmetleri
 • 100% YERLİ
  ÜRETİM
 • Koşulsuz Geri İade Garantisi
0533 664 99 15 0533 664 99 15